ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 95 & ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24310 79870

FAX: 24310 79870

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2014